Natalia Hatalova

” Garry ma presvedčil, že angličtina, alebo vyúčba cudzieho jazyka, môže byť aj skutočne príjemnou záležitosťou. Už po prvých hodinách opadol stres, opadla nervozita, strach z toho že niečo poviem zle. Zlepšila som si slovnú zásobu a dokonca aj výslovnosť v anglických piesňach. Dlho som premýšľala, aký spôsob výučby angličtiny zvoliť. Našťastie mi kamarátka poradila Garryho a ja už dnes viem, že to bola jednoznačne najlepšia voľba.”